Podatki o podjetju

Spletna stran na naslovu www.pri-jakobu.si je v lasti družbe :

APARTMAJI PRI JAKOBU JANJA NOVOSEL S.P. (v nadaljevanju “ponudnik” ali www.pri-jakobu.si)
Sedež podjetja: Magozd 6, 5222 Kobarid, Slovenija
Davčna številka: SI56200722
Davčni zavezanec: Podjetje je zavezanec za plačilo DDV
Matična številka: 3444244000
Registrski organ: AJPES, izpostava Nova Gorica (Datum vpisa: 01.12.2008)
TRR: SI56 6000 0000 0186 990 odprt pri Hranilnica LON d.d.

Elektronski naslov: prijakobu.apartmaji@gmail.com
Telefonska številka: +386 (0)41 759 307

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.pri-jakobu.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.pri-jakobu.si so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.pri-jakobu.si.

 

Končna določila

V vseh cenah, objavljenih na spletni strani www.pri-jakobu.si, je že vključen davek na dodano vrednost. Ponudnik je davčni zavezanec.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Novi Gorici.

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 11. 2021 naprej.